Friday, July 8, 2016

மறுபடியும் பூக்கும் என்பதற்கேற்ப மத்திய ரயில்வேத் துறை மந்திரி சுரேஷ்பிரபுவின் மெயிலும் எனது பதிலும்: கவிஞர் தணிகை

மறுபடியும் பூக்கும் என்பதற்கேற்ப மத்திய ரயில்வேத் துறை மந்திரி சுரேஷ்பிரபுவின் மெயிலும் எனது பதிலும்: கவிஞர் தணிகை

புதுசாம்பள்ளியில் ஏன் பயணிகள் ரயிலை ஏன் நிறுத்தக் கூடாது என ஒர் பதிவை 06.07.2016ல் இட்டிருந்தேன். அன்றுதான் பார்த்தேன் மத்திய மந்திரி சுரேஷ் பிரபுவின் ஒரு மெயில் எனக்கு அனுப்பப் பட்டிருந்தது. ஆனால் அது ரெயில்வே மேம்பாட்டுக்காக தங்கள் யோசனையிருந்தால் தெரியப்படுத்தலாம் என்று கோரியது.சேலம் கோட்ட ரயில்வே மேலாளருக்கும்,சென்னை தென்னக ரெயில்வே மேலாளருக்கும் நமது கோரிக்கையை தெரியப்படுத்தி இருந்தோம். அதையே மத்திய மந்திரிக்கும் அனுப்பி இருக்கிறோம்.

பார்வைக்கு:

sureshprabhu@irctc.co.in

Jul 5 (3 days ago)
to me
Dear Friends,

It is our Honorable Prime Minister's firm belief that Indian Railway has the potential to become
the backbone of India's progress and economic development. This is the vision we all are
working for at Indian Railways with you as our partner.
18 months ago, when I took over the reigns of this great organization called Indian Railways, I
was faced with many challenges. I had the option of making small incremental changes or go
beyond business as usual. I chose the latter
Bringing in systemic changes was the need of the hour. It was important to change the perception
of Indian Railways from a slow moving behemoth to a responsive modern organization. It is
satisfying for me to note that we have made some progress. A lot is still to be done.
Our Prime Minister has asserted many times that our Government's priority is the commonest of
common man of the country and it is with this in mind, we worked on improving the travel
experience for our people. We launched a host of initiatives aimed at this.
An E-book on two year achievements of Indian Railways:
htt p://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/prd/downloads/Two_Years_
Performance_Report.pdf

Some of the important achievements are:

 • Commissioned record 2828 kms of broad gauge lines which is 85% higher than 2009-14
      average annual commissioning. 7.7 kms lines commissioned per day against 2009-14
      average of 4.3 kms

 • Capital expenditure in 2015-16 was about Rs. 94,000 Cr which is almost double
      the average annual capital expenditure over the previous five-year period of 2009-14

 • Electrification of 1730 kms done in the last year is a huge jump over 2009-14 annual
      average of 1184 kms

 • A responsive 24x7 complaint resolution mechanism employed through the use of social
      media

 • Cleanliness: Swachh Rail, Swachh Bharat campaign, Clean my Coach Service launched,
      third party cleanliness audits conducted for stations

 • E-catering, E-wheelchair, E-bedroll facilities launched to ensure seamless availability and
      access to these facilities

 • Ticketing: IRCTC capacity increased, Automatic ticket vending machines installed,
      cancellation of PRS tickets through cell phone launched, Vikalp scheme launched

 • Speed: India's first semi high speed train Gatimaan Express launched, trial run of Talgo
      coaches underway

 • N-E Connectivity: Barak Valley of Assam, Agartala, Mizoram and Manipur connected to
      broad gauge

 • High speed Wi-Fi launched at various stations with a target of 400 stations by 2018

 • Environment: A provision of 1% of total project cost made in all future projects to spend
      on environment protection measures, major thrust on solar and wind energy provided,
      traditional lights replaced by environment friendly LED lights

 • 100% E-tendering implemented resulting in transparent and accountable procurement
      process
 • While I continue my journey on this noble mission of `Transforming India' through
  `Transforming Railways,`I seek your increased participation and support. Together we can make
  the Indian Railways better.
  Yours Sincerely,

  Suresh Prabhu

  thanigai maniam deivapublisher@gmail.com

  Jul 6 (2 days ago)
  to sureshprabhu
  thanks sir.
  vanakkam
  We are very much proud about our biggest department in the world.
  Try to avoid bad smell in all Railway stations in India.
  Make necessary steps to reach 100% cleanliness in our stations.
   with Honest
  Kavignar Thanigai.

  Please do this favour which I sent already to the concerned officials of Southern Railway at Chennai and Salem.I am forwarding this letter to take favourable action for the welfare of the people and young college students and office goers from Mettur To Salem.

  From                                                                                                        METTUR DAM
  Passengers of Pudusamballi                                                                05.07.2016.
  Mettur -  Salem passenger Train
  Mettur Dam – 636 403

  To
  1.      Respected.Vashishta Johri
  General Manager
  Southern Railway
  CHENNAI.600 003.

  2.Sri. Hari Shankar Verma IRTS
  Salem Divisional Railway Manager.
  Salem Division.

  Respected Sir, Madam
   Sub: Request to Salem –Mettur passenger train stop at pudusamballi in evening trip at 5-30pm to 6.30 pm regarding….
         Vanakkam.Namasthey.
  We are travelling Salem to Mettur passenger train daily to fulfill our needs by the way of going colleges and offices. While return home, usually the train slowing to signal before reaching Mettur R.S. But nearly 50 passengers include college students getting down in this stage with high risk at pudusamballi-without stop.
               So; we are requesting you to kindly give order to stop the train at least 30 seconds to facilitate us to get down safely and easily in our pudusamballi stage.
  With honest and Thanks:
  The passengers of Pudusamballi.
  Encl: Names and signatures of passengers.

   I am requesting you to kindly make necessary action to stop the train in our place to avoid dangerous kickbacks due to non stop here. only while return trip 30 seconds stopping is enough.

  thanks

  with Honest
  Kavignar Thanigai.

  Letter forwarded to: Sri.Suresh Prabhakar Prabhu
  Honourable Minister
  Indian Railways


  மறுபடியும் பூக்கும்
  கவிஞர் தணிகை.

  No comments:

  Post a Comment